Aanmelden

Aanmelding is mogelijk door ons aanmeldingsformulier lidmaatschap volledig ingevuld in te leveren bij de train(st)er van de betreffende groep of via de ledenadministratie, Echterstraat 81 te Maasbracht.

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal via de train(st)er.

Vóór definitieve aanmelding behoort maximaal 2 keer vrijblijvend deelnemen tot de mogelijkheden!

De sportvereniging voor iederen binnen de gemeente Maasgouw