Afmelden

Incidenteel
Indien men een les niet kan bijwonen, dient men zich af te melden bij de eigen train(st)er. Het telefoonnummer van desbetreffende train(st)er is te vinden op de site onder ‘Lesaanbod’ bij ‘ Trainingstijden’.

Blessure
Wanneer er voor langere tijd niet deelgenomen kan worden de wekelijkse activiteit, dan dit s.v.p. kenbaar maken bij Lia Wielders van de ledenadministratie. De inning van de contributie zal tijdens deze periode worden stopgezet.

 

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is altijd met ingang van een nieuwe maand. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail naar:

ledenadministratie@svatalanta.nl .

DUS NIET VIA DE TRAIN(ST)ERS.

Afmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal. Opzeggen moet voor het einde van de maand gebeuren bij de ledenadministratie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende maand.

De sportvereniging voor iederen binnen de gemeente Maasgouw