Afmelden

Incidenteel
Indien men een les niet kan bijwonen, dient men zich af te melden bij de eigen train(st)er. Het telefoonnummer van desbetreffende train(st)er is te vinden op de site onder ‘Lesaanbod’ bij ‘ Trainingstijden’.

Blessure
Wanneer er voor langere tijd niet deelgenomen kan worden de wekelijkse activiteit vanwege een langdurige blessure, kan dit per e-mail kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@svatalanta.nl. De contributie inning zal verrekend worden met de afwezige periode. Zodra er weer aan de lessen deelgenomen kan worden, dient dit tevens bij de ledenadministratie per e-mail aangegeven te worden.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan op twee momenten per jaar: per 1 augustus of per 1 februari. Wordt het lidmaatschap na één van beide datums beëindigd, dan blijft er lidmaatschap verschuldigd over de gehele periode tot de eerstvolgende opzegdatum. Dit is overeen met maximaal de helft van de jaarlijkse (bonds-)contributie.

Lidmaatschap beëindigen kan alleen schriftelijk via een afmeldformulier of per e-mail naar ledenadministratie@svatalanta.nl . Afmeldformulieren zijn verkrijgbaar via de train(st)er.
Mondelinge opzegging via de train(st)ers is niet geldig.

De sportvereniging voor iederen binnen de gemeente Maasgouw