Huishoudelijk reglement wedstrijdgroep turnen.

Algemeen

De wedstrijdgroep turnen bestaat uit één groep. Deze groep is de training speciaal gericht op deelname van persoonlijke en groepswedstrijd.

De wedstrijdgroep traint op maandag (16.45-19.15 uur), op woensdag (17:30 – 20:00 uur) en op zaterdag (10:30 – 13:30 uur). Op de eerste zondag van de maand traint de wedstrijd groep de turnhal in Sittard. Voor de onderbouw van 12:00-14.30 uur en voor de bovenbouw van 14:00-17:00 uur.

Lidmaatschap

 • Men kan lid worden van de wedstrijdgroep na uitnodiging van één van de trainsters uit de wedstrijdgroep.
 • Tussentijds kan het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd bij wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijke afwezigheid op de trainingen en het zonder geldige reden weigeren aan wedstrijden deel te nemen.
 • Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief worden beëindigd.

Kleding

 • De turnster verplicht zich tot aanschaf van een clubpakje. Met dit pakje wordt twee jaar gedaan. Na die twee jaar wordt het clubpakje vervangen en dient een nieuw pakje aangeschaft te worden. De kosten hiervoor liggen rond de 100 euro voor 2 jaar.
 • Tijdens een training wordt een turnpakje gedragen met eventueel een turnbroekje gedragen.
 • Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de training. Oorknopjes zijn toegestaan, andere oorbellen niet.
 • Indien de vereniging een sponsor heeft voor trainingspakken is het verplicht om deze aan te schaffen. Hiervoor wordt een borg betaald van €20,00. Bij geen sponsor betaald de turnster per turnseizoen huur over het trainingspak.
 • Aan het eind van het seizoen moet het trainingspak weer worden ingeleverd bij de train(st)er. Ook bij het stoppen in de wedstrijdgroep wordt het trainingspak ingeleverd.
 • Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het dragen van het clubpakje verplicht. Bij de toestelfinale mag men zelf een keuze maken.
 • Bij start in de wedstrijdgroep wordt verwacht dat de turnster zelf rekstok bandjes aanschaft met passende handschoenen en polsbandjes. De kosten hiervoor zijn ongeveer 11 euro voor bandjes en 6 euro voor polsbandjes.
 • Bij het eerste wedstrijd jaar heeft de turnster turnleertjes nodig voor de brug. Dit geeft meer grip en zorgt voor minder blaren. De kosten hiervoor liggen tussen de 35 en 40 euro.

Wedstrijden

 • De turnster verplicht zich tot het deelnemen aan wedstrijden vanaf het jaar dat de turnster 8 jaar wordt.
 • De turnster dient op eigen initiatief op tijd op de wedstrijd aanwezig te zijn. Over de tijd, plaats en datum wordt de turnster via de mail geïnformeerd.
 • Er wordt ieder jaar voor de echte wedstrijden een oefenwedstrijd georganiseerd. Tijdens deze wedstrijd wordt gekeken of de kinderen klaar zijn voor het wedstrijdseizoen. De turnster verplicht zich tot deelname aan deze wedstrijd.
 • Indien de technische prestaties tijdens de wedstrijden, clubkampioenschappen en trainingen onvoldoende zijn, kan het technische kader besluiten het lidmaatschap te beëindigen en de turnster terug te zetten in de recreatie groep.

Verenigingsactiviteiten

 • Ieder jaar wordt er aan het eind van het seizoen door de vereniging de clubkampioenschappen georganiseerd.
 • De turnster verplicht zich tot deelname aan de clubkampioenschappen.
 • Ieder jaar wordt een turnkamp georganiseerd voor de wedstrijdgroep. Het wordt erg op prijs gesteld als hier aan deel wordt genomen.
 • Bij andere activiteiten die de vereniging organiseert kan de wedstrijdgroep gevraagd worden een demonstratie te geven. Deelname aan deze demonstratie wordt erg op prijs gesteld.

Trainingen

 • Van de turnster wordt verwacht dat zij alle trainingen aanwezig is. Met uitzondering van de jong talenten (5-7 jaar). Zij trainen 2 keer in de week.
 • Bij verzuim van een training tijdig bericht naar leiding met opgaaf van reden.
 • Bij regelmatig verzuim kan men uit de wedstrijdgroep gezet worden.
 • Bij uitzonderlijke prestaties en een goede inzet kan de leiding besluiten dat er met de turnsters extra getraind wordt.
 • De turnsters verwacht op tijd aanwezig te zijn bij iedere training zodat er geholpen kan worden met opbouwen.
 • Het is niet gebruikelijk dat ouders de hele training blijven kijken. Mochten ouders voor het einde van de training of in het begin even willen kijken kan dat achter het glas in de kantine zodat de training niet gestoord wordt.

Contributie en wedstrijd inschrijfgelden

 • Leden van de wedstrijdgroep krijgen meerdere uren per week les en zullen een hogere contributie betalen dan de recreatieleden. De contributie is afhankelijk van het aantal lesuren en is terug te vinden op de website van de vereniging.
 • Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is voor eigen rekening en wordt afgeschreven van de rekening. Leden van de wedstrijdgroep worden over het bedrag per e-mail van op de hoogte gesteld.
 • Voor landelijke wedstrijden is een turnpaspoort verplicht. De kosten hiervan zijn voor de vereniging. Wel is een pasfoto van de turnster verplicht.

 

Bestuur SV Atalanta

Maart 2017

De sportvereniging voor iederen binnen de gemeente Maasgouw