Huishoudelijk reglement wedstrijdgroep turnen.

Algemeen

De wedstrijdgroep turnen bestaat uit één groep. Deze groep is de training speciaal gericht op deelname van persoonlijke en groepswedstrijd.

De wedstrijdgroep traint op maandag (17.15-  20.00 uur), op woensdag (17:15 – 20:00 uur) en op zaterdag (09:30 – 12:30 uur). Op de eerste zondag van de maand traint de wedstrijd groep de turnhal in Sittard.

Lidmaatschap

 • Men kan lid worden van de wedstrijdgroep na uitnodiging van één van de trainsters uit de wedstrijdgroep.
 • Tussentijds kan het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd bij wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijke afwezigheid op de trainingen en het zonder geldige reden weigeren aan wedstrijden deel te nemen.
 • Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief worden beëindigd.

Kleding

 • De turnster verplicht zich tot aanschaf van een clubpakje. Met dit pakje wordt twee jaar gedaan. Na die twee jaar wordt het clubpakje vervangen en dient een nieuw pakje aangeschaft te worden. De kosten hiervoor liggen rond de 100 euro voor 2 jaar en dient door de turnster betaald te worden.
 • Tijdens een training wordt een turnpakje, met eventueel een turnbroekje, gedragen.
 • Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de training. Enkel oorknopjes zijn toegestaan, andere oorbellen niet.
 • Indien de vereniging een sponsor heeft voor trainingspakken is het verplicht om deze aan te schaffen. Hiervoor wordt een borg betaald van €20,00. Bij geen sponsor betaald de turnster per turnseizoen huur over het trainingspak.
 • Aan het eind van het seizoen moet het trainingspak weer worden ingeleverd bij de train(st)er. Ook bij het stoppen in de wedstrijdgroep wordt het trainingspak ingeleverd.
 • Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het dragen van het clubpakje verplicht. Bij de toestelfinale mag men zelf een keuze maken.
 • Bij start in de wedstrijdgroep wordt verwacht dat de turnster zelf rekstokbandjes aanschaft met passende handschoenen en polsbandjes. De kosten hiervoor zijn ongeveer 11 euro voor bandjes en 6 euro voor polsbandjes.
 • Vanaf een bepaald moment (afhankelijk van het niveau van de turnster) heeft een turnster turnleertjes nodig voor de brug. Dit geeft meer grip en zorgt voor minder blaren. De kosten hiervoor liggen tussen de 35 en 40 euro.

Wedstrijden

 • De turnster verplicht zich tot het deelnemen aan wedstrijden vanaf het jaar dat de turnster 8 jaar wordt.
 • De turnster dient op eigen initiatief op tijd op de wedstrijd aanwezig te zijn. Over de tijd, plaats en datum wordt de turnster via e-mail geïnformeerd.
 • Er wordt ieder jaar voor de echte wedstrijden een oefenwedstrijd georganiseerd. Tijdens deze wedstrijd wordt gekeken of de kinderen klaar zijn voor het wedstrijdseizoen. De turnster verplicht zich tot deelname aan deze wedstrijd.
 • Indien de technische prestaties tijdens de wedstrijden, clubkampioenschappen en trainingen onvoldoende zijn, kan het technische kader besluiten het lidmaatschap te beëindigen en de turnster terug te zetten in de recreatiegroep.

Verenigingsactiviteiten

 • Ieder jaar wordt er aan het eind van het seizoen door de vereniging de clubkampioenschappen georganiseerd.
 • De turnster verplicht zich tot deelname aan de clubkampioenschappen.
 • Ieder jaar wordt een turnkamp of een afsluiting georganiseerd voor de wedstrijdgroep. Het wordt erg op prijs gesteld als hier aan deel wordt genomen.
 • Bij andere activiteiten die de vereniging organiseert kan de wedstrijdgroep gevraagd worden een demonstratie te geven. Deelname aan deze demonstratie wordt erg op prijs gesteld.

Trainingen

 • Van de turnster wordt verwacht dat zij alle trainingen aanwezig is. Met uitzondering van de jong talenten (5-7 jaar). Zij trainen 2 keer in de week.
 • Bij verzuim van een training tijdig bericht naar leiding met opgaaf van reden.
 • Bij regelmatig verzuim kan men uit de wedstrijdgroep gezet worden.
 • Bij uitzonderlijke prestaties en een goede inzet kan de leiding besluiten dat er met de turnsters extra getraind wordt.
 • De turnsters dient op tijd aanwezig te zijn bij iedere training zodat er geholpen kan worden met opbouwen.
 • Het is niet toegestaan dat turnsters in eenzelfde training later komen en eerder naar huis gaan, zodat er niet meegeholpen wordt met op- en afbouwen.
 • Het is niet gebruikelijk dat ouders de hele training blijven kijken. Mochten ouders voor het einde van de training of in het begin even willen kijken kan dat achter het raam in de kantine zodat de training niet gestoord wordt.

Contributie en wedstrijd inschrijfgelden

 • Leden van de wedstrijdgroep krijgen meerdere uren per week les en zullen een hogere contributie betalen dan de recreatieleden. De contributie is afhankelijk van het aantal lesuren en is terug te vinden onder het tabblad ‘contributie’ op de website.
 • Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is voor eigen rekening en wordt afgeschreven van de rekening. Leden van de wedstrijdgroep worden over het bedrag per e-mail van op de hoogte gesteld aan het begin van het wedstrijdseizoen. Kosten voor landelijke wedstrijden liggen hoger dan kosten district wedstrijden.
 • Het kan voorkomen dat wedstrijdenkosten meerdere weken na de wedstrijd pas geïnd worden door de vereniging. Om de juiste wedstrijdkosten te bepalen zijn wij afhankelijk van de facturen van de KNGU. De vereniging wacht eerste de facturen van de KNGU af voordat wedstrijdkosten geïncasseerd worden.
 • Voor landelijke wedstrijden is een turnpaspoort verplicht. Een pasfoto van de turnster is verplicht. De kosten hiervan zijn het wedstrijdpaspoort zijn voor rekening van de turnster.

Bestuur SV Atalanta

Augustus 2019

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw