Algemene Ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is xx juni 2023.

Aanvang is 20.00 uur. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Informatie volgt nog via e-mail.

Het jaarverslag en het activiteitenplan zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Verder is SV Atalanta op zoek naar enthousiaste leden/ouders die ons bestuur willen komen versterken.

Belangstellende kunnen zich aanmelden voor de vacature van:

  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid 

Graag verwelkomen we onze leden op de algemene ledenvergadering.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw