Algemene Ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is 12 juni 2020.

Aanvang is 20.00 uur. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Vanwege de beperkingen van Corona/Covid-19 zal de ALV online plaatsvinden. Informatie volgt via e-mail.

Het jaarverslag en het activiteitenplan zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Verder is SV Atalanta op zoek naar enthousiaste leden/ouders die ons bestuur willen komen versterken.

Belangstellende kunnen zich melden voor de vacature van:

  • voorzitter
  • ledenadministratie
  • als algemeen bestuurslid aanmelden.

Graag verwelkomen we onze leden op de algemene ledenvergadering.

v.l.n.r. Wim Bogie, Anouk van Lier, Willem van Pol. Noortje Wielders, Ward Duchossoy, Lia Wielders
v.l.n.r. Wim Bogie, Anouk van Lier, Willem van Pol. Noortje Wielders, Ward Duchossoy, Lia Wielders

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw