HUISHOUDELIJK REGLEMENT WEDSTRIJDGROEP TURNEN (2021)

Algemeen

De wedstrijdgroep turnen bestaat uit één groep turnsters en is onderverdeeld in een onderbouw- (t/m 9 jaar), middenbouw- (10 t/m 12 jaar) en bovenbouwgroep (vanaf 13 jaar). De groepen trainen gedeeltelijk samen en gedeeltelijk apart. De training van deze groepen is speciaal gericht op deelname aan persoonlijke- en groepswedstrijden.

De trainingstijden zien er als volgt uit:

Maandag17.30-20.00
17.30-19.30
Middenbouw en bovenbouw
Onderbouw (alleen leeftijd instap-3)
Woensdag16.30-19.00Bovenbouw 3e divisie (in Linne)
Zaterdag08.30-10.15
09.30-12.30
Onderbouw (iedereen)
Middenbouw en bovenbouw
Selectie Turnen Seizoen 2021-2022

Verder wordt er door de midden- en bovenbouw ongeveer een keer per maand getraind in de turnhal in Weert.

Lidmaatschap

Men kan lid worden van de wedstrijdgroep na uitnodiging van één van de trainsters uit de wedstrijdgroep. Tussentijds kan het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd bij wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijke afwezigheid op de trainingen en het zonder geldige reden weigeren aan wedstrijden deel te nemen.

Gedurende het wedstrijdseizoen kan het lidmaatschap niet op eigen initiatief worden beëindigd.

Kleding

De turnster verplicht zich tot aanschaf van een clubpakje. Met dit pakje wordt twee jaar gedaan. Na die twee jaar wordt het clubpakje vervangen en dient een nieuw pakje aangeschaft te worden. De kosten hiervoor liggen rond de 100 euro voor 2 jaar en dienen door de turnster betaald te worden. Ook verplicht de turnster (vanaf de middenbouw) zich tot het aanschaffen van het club-trainingspak. Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het dragen van het clubpakje en het trainingspak verplicht. Bij de toestelfinale mag men zelf een keuze maken.

Tijdens een training wordt een turnpakje (niet het wedstrijdpakje), met eventueel een turnbroekje, gedragen. Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de training. Enkel oorknopjes zijn toegestaan, andere oorbellen niet. 

Bij de start in de wedstrijdgroep wordt verwacht dat de turnster zelf rekstokbandjes aanschaft met passende handschoenen en polsbandjes. De kosten hiervoor zijn ongeveer 11 euro voor bandjes en 6 euro voor polsbandjes. Vanaf een bepaald moment (afhankelijk van het niveau van de turnster) heeft een turnster turnleertjes nodig voor de brug. Dit geeft meer grip en zorgt voor minder blaren. De kosten hiervoor liggen tussen de 35 en 40 euro. De trainers zullen het aangeven wanneer aanschaf van bandjes en/of leertjes nodig is.

Wedstrijden

De turnster verplicht zich tot het deelname aan wedstrijden vanaf het jaar dat de turnster 6 jaar wordt. De turnster dient op eigen initiatief op tijd op de wedstrijd aanwezig te zijn. Over de tijd, plaats en datum wordt de turnster via e-mail geïnformeerd. Wanneer er voorafgaand aan de echte wedstrijden een oefenwedstrijd georganiseerd wordt, verplicht de turnster zich ook tot deelname aan deze wedstrijd.

Indien de technische prestaties tijdens de wedstrijden, clubkampioenschappen en/of trainingen onvoldoende zijn, kunnen de trainers in overleg met het bestuur besluiten het lidmaatschap te beëindigen en de turnster terug te zetten in de recreatiegroep.


Verenigingsactiviteiten

Ieder jaar wordt er aan het eind van het seizoen door de vereniging de clubkampioenschappen georganiseerd. De turnster verplicht zich tot deelname aan de clubkampioenschappen. Ieder jaar worden er (wanneer mogelijk) ook andere activiteiten georganiseerd zoals een turnkamp en een seizoen-afsluiting. Het wordt erg op prijs gesteld als hier aan deel wordt genomen. Bij activiteiten die de vereniging organiseert kan de wedstrijdgroep gevraagd worden een demonstratie te geven. Deelname aan deze demonstratie wordt erg op prijs gesteld.

Trainingen

Van de turnster wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk trainingen aanwezig is. 

Bij verzuim van een training verplicht de turnster zich tot tijdige berichtgeving naar de leiding met opgaaf van reden. Bij regelmatig verzuim kan men uit de wedstrijdgroep gezet worden. De turnsters dient op tijd aanwezig te zijn bij iedere training zodat er geholpen kan worden met opbouwen. Het is niet toegestaan dat turnsters in eenzelfde training later komen en eerder naar huis gaan, zodat er niet meegeholpen wordt met op- en afbouwen. Het is niet gebruikelijk dat ouders de hele training blijven kijken. Mochten ouders voor het einde van de training of in het begin even willen kijken, dan kan dat op de tribune, zodat de training niet gestoord wordt.

Op de starttijd van de trainingen dient de turnster klaar te staan in de hal. Dit betekent dat o.a. de haren vastzitten en de sieraden af zijn. In de winter mogen er tijdens het opbouwen nog even sokken en lange kleding gedragen worden i.v.m. de kou. De mobiele telefoons blijven tijdens de trainingen in de tas. Wanneer turnsters iets graag gefilmd willen hebben, kunnen ze dit vragen aan de trainsters.

Contributie en wedstrijd-inschrijfgelden

Leden van de wedstrijdgroep krijgen meerdere uren per week les en zullen een hogere contributie betalen dan de recreatieleden. De contributie is afhankelijk van het aantal lesuren en is terug te vinden onder het tabblad ‘contributie’ op de website.

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is voor eigen rekening en wordt afgeschreven van de rekening. Leden van de wedstrijdgroep worden over het bedrag per e-mail op de hoogte gesteld. Kosten voor landelijke wedstrijden liggen hoger dan kosten voor district wedstrijden. Het kan voorkomen dat wedstrijdkosten meerdere weken na de wedstrijd pas geïnd worden door de vereniging. Om de juiste wedstrijdkosten te bepalen zijn wij afhankelijk van de facturen van de KNGU. De vereniging wacht eerst de facturen van de KNGU af voordat wedstrijdkosten geïncasseerd worden.

Voor landelijke wedstrijden is een turnpaspoort verplicht. Hiervoor is ook een pasfoto nodig.  De kosten hiervan zijn voor rekening van de turnster.

Bestuur SV Atalanta

September 2021

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw