Adreswijziging

Laat ons tijdig weten wanneer je (e-mail)adres en/of je (mobiele) telefoonnummer verandert. Dit bespaart de nodige ongemakken.

Geef dit door aan  de ledenadministratie via de mail: ledenadministratie@svatalanta.nl en aan de train(st)er tijdens de lessen.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw