Privacyverklaring

Of het nu gebeurt via elektronisch bankieren, online winkelen, sociale media of de elektronische belastingaangifte, we delen steeds vaker persoonsgegevens. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU helpt individuen zeggenschap houden over deze informatie door middel van een aantal belangrijke rechten die het individu in staat stelt om zichtzelf beter te beschermen.

SV Atalanta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Om aan de wet te voldoen heeft onze vereniging een privacybeleid en informeren we de mensen, van wie we de persoonsgegevens hebben opgeslagen, goed over hun rechten.

Dit doen we met de privacyverklaring van onze vereniging, zodat iedereen op de hoogte kan zijn van rechten zoals:

  • recht op inzage, rectificatie en vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.

Binnen onze vereniging is een privacy policy van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.

Voor het registeren van het beeldmateriaal verwijzen we graag naar de Toestemmingsverklaring.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw