CONTRIBUTIE 2023-2024

Het lidmaatschap wordt periodiek via een incasso geïnd. Bij de recreatiegroepen wordt twee keer per jaar vooraf geïnd, bij aanvang van het seizoen en medio februari.

De contributietarieven voor het lidmaatschap voor dit seizoen zijn als volgt:
GroepLidmaat-
schap
Contributie
Basis
per
maand
Inning
per
Incasso
Inningen
per
jaar
Peutergymnastiek
(2-4 jr)
€ 185,00€ 18,50€ 92,502 x
Kleutergymnastiek
(4-6 jr)
€ 185,00€ 18,50€ 92,502 x
Airtumbling€ 185,00€ 18,50€ 92,502 x
Recreatief meisjes€ 185,00€ 18,50€ 92,502 x
Acrogym Selectie€ 450,00€ 45,00€ 225,002 x
Turnen Selectie Onderbouw
Instap-3
€ 300,00€ 30,00€ 150,002 x

per sportseizoen worden 10 maanden in rekening gebracht.

Wij zijn aangesloten bij de KNGU. Alle leden zijn hiermee, overeenkomstig de polisvoorwaarden, aanvullend verzekerd voor WA- en Ongevallen middels collectieve verzekeringen. Meer info hierover is te vinden op de site van de KNGU (www.kngu.nl).
Bondscontributie is niet in de verenigingscontributie verrekend.

De bondscontributie wordt gelijktijdig met de contributie ingehouden voor dezelfde periode. De tarieven voor de bondscontributie worden door de KNGU jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze bondscontributie is verplicht voor elk lid. SV Atalanta draagt deze bondscontributie vervolgens verplicht af bij de KNGU.

In 2023 bedraagt de bijdrage aan de bondscontributie € 25,80 per lid per jaar. Dit betekend dat per half jaar een bedrag van € 12,90 bij de incasso komt.

Voor de selectiegroepen zijn er nog aanvullende kosten voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door de KNGU. Deze worden bij het betreffende lid gefactureerd.

Deelnemers aan de peutergym activiteit betalen contributie tot en met de maand waarin ze 4 jaar worden en naar de basisschool gaan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw