Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit een leuke en gedreven groep mensen. Graag willen we hen aan jullie voorstellen.

v.l.n.r. Wim Bogie, Anouk van Lier, Willem van Pol. Noortje Wielders, Ward Duchossoy, Lia Wielders
v.l.n.r. Wim Bogie, Anouk van Lier, Willem van Pol. Noortje Wielders, Ward Duchossoy, Lia Wielders
Willem van PolVoorzitter06-21583083
(Vacature)Secretaris
Rob BuschmanPenningmeester06-46746949
Dave BeaumontLedenadministratie
(1ste aanspreekpunt)
06-38919895
Noortje WieldersAlgemeen bestuurslid +
Sportzaken
noortje@svatalanta.nl
Dennis KustersAlgemeen bestuurslid +
Financien
06-11141031
Anouk van LierAlgemeen bestuurslid06-22621824

Wij zijn nog op zoek naar 2 bestuursleden en enthousiaste vrijwilligers die ons helpen de vereniging draaiende houden.

We hebben nog heel leuke plannen. Wil je meehelpen. Aarzel niet en meld je aan.

Meer info is te verkrijgen via de bestuursleden of stuur een mail naar info@svatalanta.nl.

Kijk hier voor overige contactinformatie.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw