Airtumbling

De airtumbling is een opblaasbare baan waar op geturnd wordt. Op de airtumbling worden de turnonderdelen gemakkelijker aangeleerd, wat voor meer plezier bij de turn(st)er zorgt.

Ook kunnen veel onderdelen achter elkaar worden geturnd wat de airtumbling uitdagend maakt voor de (iets) gevorderde turn(st)er.

Airtumblinglessen zijn op donderdag.

De eerste groep sport van 16.45 – 17.45 uur en de tweede groep sport van 17:45 -19:00 uur. De groepen worden zo evenwichtig mogelijk en in balans samengesteld. Een wijziging in groepsindeling kan plaatsvinden.

*NIEUW Airtumbling-instroom – is op zaterdag. Deze 3de groep is de instroomgroep voor de Airtumbling. Deze groep sport van 13:00-14:00. Meldt je snel aan want ook hier VOL=VOL

U kunt gratis een proefles volgen. Neem hiervoor telefonisch contact op met de train(st)er om een datum en tijdstip af te spreken.

 

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw