Vakanties/Lesuitval

Er geldt geen centrale regeling voor eventuele uitval van lessen gedurende schoolvakanties die in het seizoen vallen.
Elke train(st)er kan zelf, in overleg met de groep, bepalen wanneer lessen al dan niet uitvallen. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met de data waarop de accommodaties beschikbaar zijn.
Voor alle groepen geldt dat er gedurende het seizoen minimaal 34 en maximaal 38 lesweken gegarandeerd worden.

Ter volledigheid merken wij op dat het mogelijk is dat bij wedstrijdgroepen een hoger aantal lesweken vastgesteld kan worden dan het aangegeven maximum.
 
 
Lessen die door schoolvakanties uitvallen zullen tzt op de site worden geactualiseerd, en tijdens de lessen bekend worden gemaakt.

 

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw