Afmelden en beeinidigen

Incidenteel
Indien je een les niet kan bijwonen, dien je je af te melden bij de eigen train(st)er. Het telefoonnummer van desbetreffende train(st)er is te vinden op de site onder ‘Lesaanbod’ bij ‘ Trainingstijden’.

Blessure
Wanneer er voor langere tijd niet deelgenomen kan worden aan de wekelijkse activiteit vanwege een langdurige blessure, kan dit per e-mail kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie ledenadministratie@svatalanta.nl 
De contributie inning zal verrekend worden met de afwezige periode. Zodra je weer aan de lessen deel gaat nemen dien je  dit per e-mail kenbaar te maken bij de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan op twee momenten per jaar: per 1 augustus of per 1 februari.
Wordt het lidmaatschap na één van beide datums opgezegd, dan blijven er lidmaatschapskosten verschuldigd over de gehele periode tot de eerstvolgende opzegdatum. Dit komt overeen met maximaal de helft van de jaarlijkse contributie.

Lidmaatschap beëindigen kan uitsluitend schriftelijk per e-mail door een berichtje te sturen naar ledenadministratie@svatalanta.nl 
Je ontvangt een bericht met een bevestiging dat je afmelding is ontvangen, waarna je afmelding wordt bevestigd door de ledenadministratie.
Zolang je geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen blijf je lid van SV Atalanta en blijf je contributiegeld verschuldigd.

Mondelinge opzegging via de train(st)ers is niet geldig.

Leden van de peutergym worden van de activiteit uitgeschreven in de maand waarop ze 4 jaar worden en naar de basisschool gaan.
De contributie voor deze leden wordt berekend vanaf de start van het seizoen tot aan deze datum, of vanaf februari tot aan deze datum.
Uiteraard kunnen de peuters lid wel blijven van onze vereniging om aansluitend een andere activiteit te gaan volgen binnen onze vereniging.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw