Secretaris Vacature

Ter versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. De secretaris maakt deel uit van het bestuur van de vereniging en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur.

Wat houdt de functie in:
De secretaris:
– stelt vergaderingen vast, organiseert de vergaderingen, maakt er notulen van en verspreidt deze;
– verwerkt inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per email) en bewaakt indien nodig de afhandeling ervan;

Wat heb je hier voor nodig:
De secretaris is een persoon die overzicht houdt, accuraat werkt, prioriteiten stelt en communicatief vaardig is.

Hoeveel tijd kost mij dat:
Gemiddeld kost de invulling van deze functie zo’n drie tot vier uur per week tijd. Daarbij inbegrepen de tijd die vergaderingen en overleggen etc. in beslag nemen.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met het bestuur via: info@svatalanta.nl

Naast bovenstaande functie is onze vereniging al langere tijd op zoek naar vrijwilligers. Er blijven nu werkzaamheden liggen die we graag zouden willen oppakken. Ook die vacatures willen wij heel graag invullen. Bij deze dus ook een oproep aan u of voor een algemene bestuursfuncties toe te treden tot ons bestuur.

Wij horen graag van u.

Het bestuur.

Interesse? Neem dan vlug contact met ons op en maak kennis met de leden, trainers en het bestuur.

De sportvereniging voor iedereen binnen de gemeente Maasgouw