Peuters bewegen samen

Bewegen is belangrijk. Ook voor peuters. Samen met mama, papa, oma, opa of de oppas komen peuters vanaf 2 jaar iedere week met heel veel plezier naar de peutergym op vrijdag van 9.30 tot 10.15 uur (in de kleine gymzaal) van sportvereniging Atalanta uit Maasbracht.

Tijdens de peutergymles komen de kinderen in aanraking met klein materiaal (bijvoorbeeld ballen), waarbij we de fijne motoriek aanspreken en daarnaast de grove motoriek door ze met en op groter, kindvriendelijk en uitdagend materiaal (toestellen) te laten bewegen.

Vaak wordt er gewerkt met muziek, zang, spel- en dansvormen. In alle delen van de les speelt de ouder/begeleider een begeleidende, stimulerende en ondersteunende rol. Ouder en kind doen echt iets samen.

In de lessen worden, behalve de motoriek, ook andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, onder andere de taalontwikkeling, de muzikale ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sensomotorische ontwikkeling.

 

De term sensomotoriek duidt op de onlosmakelijke samenwerking tussen de zintuiglijke waarneming (horen, zien, voelen, het gevoel voor zwaartekracht en beweging enzovoort) en de motoriek.

Wilt u met uw peuter dit leerzame, maar vooral gezellige uurtje eens bijwonen? Kom dan vrijblijvend eens kijken of meedoen bij deze lessen. Ook als uw peuter nog net geen 2 jaar is, maar al heel stevig op zijn beentjes staat en los kan lopen, kunt u gerust eens een kijkje komen nemen.