Wisselingen trainsters recreatie groepen

Na jarenlang met plezier aan de recreatiegroepen les gegeven te hebben, dragen Astrid van Voorst en Noortje Wielders het stokje over aan Coco Nabben. Coco is met ingang van 2013 hoofdtrainster van de recreatiegroepen. Astrid en Noortje blijven wel actief bij S.V. Atalanta in andere turngroepen en activiteiten.

Op zaterdag 1 december nemen Astrid en Noortje gezamenlijk afscheid in de recreatiegroepen, tijdens de lessen.
Noortje is in de maand december nog een paar keer aanwezig zijn bij de lessen en is in 2013 af en toe ondersteunend aanwezig zijn.

Afmelden voor een les moet per ingang van 2013 bij Coco gebeuren. Onder ‘lesaanbod’ en ’trainingstijden’ staan de contactgegevens van Coco.
 
We wensen Coco veel plezier met het lesgeven aan de recreatie groepen.