15 medailles tijdens toestelfinales turnen SV. Atalanta

In het weekend van 20 & 21 februari vonden de jaarlijkse toestelfinales plaats in Panningen. Uitkomend voor Atalanta wisten de meiden maarliefst 39 toestelfinales binnen te slepen! Zaterdag was het wedstrijd 1 de beurt aan Otja Jeurissen & Eva Snijkers (instap D2) & Inge Jochems (junior div.6)  Otja had zich voor brug, vloer & sprong geplaatst en Eva voor balk. Otja werd 3e op brug, 4e op vloer en 8e op sprong. Eva werd op 0,05 na 4e op de balk. Inge miste op balk een paar eisen en werd hierdoor 5e, op sprong werd Inge mooi 2e. Tijdens de middag wedstrijd was het de beurt aan Myrna Hoekstra (senior div. 5), Eva van Pol & Lotte Bogie (instap D1) en Isa Claessen (pupil1 D1). Myrna had zich geplaatst voor vloer en brug, op vloer werd Myrna 5e en op de brug 8e. Eva die mocht gaan turnen op sprong en balk. Op sprong werd Eva 8e en op balk 5e. Lotte turnde op de balk en werd daar 8e. Wedstrijd 3 mochten Noë Pols (junior div. 3) & Chaline Toebosch (senior div. 4) de dag afsluiten. Noë die zich voor 3 toestellen had weten te plaatsen werd 5e na een mooie brug oefening, greep op vloer met 0,05 net naast het podium en turnde een hele sterke balk oefening en werd daar 3e. Chaline had zich geplaatst voor alle onderdelen. Ze mocht openen op balk en ondanks haar moeilijk elementen werd ze heel onverwachts 3e op dit onderdeel! Op vloer werd Chaline met een killer score van 12,700 ruim boven de nummer 2 Limburgs Kampioen, op sprong ging het niet helemaal lekker en werd Chaline 8e en op brug wist ze eveneens als op vloer Limburgs Kampioen te worden!

Op zondag mochten de pupillen 1 meisjes als eerste in actie komen. Roos Aendenroomer mocht in actie komen op vloer en balk, Sarah Kessels op vloer, sprong en brug & Floor Kessels op sprong. Roos greep op vloer na een mooie oefening net naast het podium en Sarah werd daar knap 2e. Op sprong werd Floor 8e en Sarah 5e, op de brug werd Sarah na een top oefening Limburgs Kampioen en op balk werd Roos na een goeie oefening 5e. In dezelfde wedstrijd turnde Eline van Seeters op de balk en aan de brug en Romy Hendrikx op vloer en brug. Ondanks dat Romy ziek was stond ze toch op de wedstrijd vloer, wat een bikkel! Ze werd op beide toestellen nog heel knap 7e. Eline werd op balk 5e en op bandjes 3e. In de tweede wedstrijd kwamen Danee Grubben & Jessica Richard (jeugd N4), Myrthe van Kessel (pupil 2 N3) & Tessa Tobben (jeugd div. 1) in actie. Danee die balk en sprong turnde moest na haar boogje de balk helaas verlaten, ze werd hier 8e. Op sprong wist ze super te springen en werd hier 2e! Jessica turnde een super strakke balkoefening, de concurrentie erg groot en werd Jessica net 4e. Myrthe had zich geplaatst op alle onderdelen. Op vloer werd Myrthe 2e, op sprong Limburgs Kampioen, op brug turnde Myrthe voor het eerst een kip op de brug en werd 2e en op balk na een super oefening ook een mooie 2e plek. Tessa die dit jaar voor het eerst in het vrije werk turnt, turnde op brug, balk & vloer. Op  brug en balk werd Tessa 4e en viel dus net buiten het podium. Op vloer liet ze haar uitstraling zien en turnde een strakke oefening die werd beloond met een 12,600! Goed voor een titel als Limburgs Kampioen!

In totaal hebben de meiden 15 medailles mee naar huis genomen! 6 keer goud, 7 keer zilver & 2 keer brons.