Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt op vrijdag 27 mei a.s. vanaf 19.30 uur inde kantine van de gemeentelijke gymzaal aan het Europlein gehouden. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Het jaarverslag en het activiteitenplan zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Verder is S.V. Atalanta op zoek naar enthousiaste ouders die ons bestuur willen komen versterken. Op dit moment staan de vacatures voor de ledenadministratie en voorzitter open. Belangstellende kunnen zich naast de vacatures ook als algemeen bestuurslid aanmelden.

Graag verwelkomen we onze leden op de algemene ledenvergadering.