Beweegdiploma voor S.V. Atalanta

S.V. Atalanta start het nieuwe jaar als licentiehouder van het KNGU keurmerk ‘Beweegdiploma’.
Dit beweegdiploma wordt gebruikt als start in de peutergroep en de nog nieuw te starten kleutergroep.

Als S.V. Atalanta vinden we het belangrijk dat kinderen bewegen, met name de groep kinderen tussen 2 en 6 jaar maken op die leeftijd de grootste motorische ontwikkeling door. Een goede begeleiding hierbij is dus zeer belangrijk.

U kunt het beweegdiploma vergelijken met een soort zwemdiploma, ook hier weet u welke verwachtingen er gerealiseerd worden.
Op moment van schrijven zijn we nog aan het uitwerken hoe we dit op een leuke manier gaan presenteren naar de kinderen, maar zeker ook naar de ouders. Het concept is er, de rest is nog een verassing.