Peuters halen Nijntje Beweegdiploma bij SV Atalanta in Maasbracht

Op zaterdag 9 mei hebben 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar examen gedaan voor het Nijntje Beweegdiploma deel 1. Ze hebben stuk voor stuk laten zien ruim te voldoen aan de gestelde eisen. Tijdens het examen hebben ze op 20 verschillende onderdelen hun prestaties laten zien. Dit waren o.a.: rollen vanaf een schuin vlak, draaien op een schommel, kruipen en lopen over een bank, springen op 2 voeten vooruit, diepspringen van een kast, tippen van een ballon om hoog te houden, vangen van een ballon en klauteren in een klimrek.

Onder het toeziend oog van een jurylid en begeleid door een ouder zetten alle kinderen hun beste beentje voor. Onder het genot van een kopje koffie keken vanuit de kantine de andere ouders en enkele grootouders vol bewondering toe. Na afloop kregen ze van hun juf Mariëlle Levels allemaal het welverdiende diploma overhandigd.

 S.V. Atalanta is officieel aanbieder van het KNGU Nijntje Beweegdiploma. Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. De KNGU gaat er voor zorgen dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ook een beweegdiploma kunnen halen.

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar
In de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen.

Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma: www.kngu.nl