Tijdelijke stop rope skipping en kleutergym

Met ingang van april 2016 hebben wij een tijdelijke stop voor de rope skipping groep en de kleutergym ingelast. Dit vanwege het teruglopende ledenaantal. De groepen zijn afgelopen periode niet gegroeid zoals we gehoopt hadden. Er blijven te weinig deelnemers in deze groep en daardoor zijn we helaas genoodzaakt de groep tijdelijk stop te zetten tot er meer animo voor deelname is.
Ons streven is om met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe groep op te starten. Mocht er eerder meer animo voor de groep zijn, dan kan de groep ook aan het eind van dit seizoen weer opgestart worden. Wij zullen u hiervan dan op de hoogte brengen. In de tussentijd zullen wij de groep gaan promoten en interesse gaan inventariseren.
Wij vertrouwen op uw begrip voor ons standpunt en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, of alvast uw interesse willen melden voor één van deze groepen dan kunt u mailen naar info@svatalanta.nl